Website Banner

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
       ≈ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
 
 
≈ ทัวร์กระบี่ จากภูเก็ต
 
   » ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า  
 
≈ ทัวร์กระบี่ จากกระบี่

   » ทัวร์พีพี ไม้ไผ่ เรือสปีดโบ้ท
   » ทัวร์ทะเลแหวก 4 เกาะ
   » ทัวร์เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย
   » ทัวร์คายัค บ้านบ่อท่อ (ครึ่งวัน)
   » ทัวร์คายัค อ่าวท่าเลน (ครึ่งวัน)
 
   ≈ ทัวร์พังงา
 
   » ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2วัน 1คืน
   » ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3วัน 2ค
   » ทัวร์แคนนู เกาะไข่ สปีดโบ้ท
   » ทัวร์พังงา ปันหยี เรือหางยาว
   » ทัวร์พังงา แคนนู Big Boat
   » ทัวร์ล่องแก่ง พังงา 5 กม.
   » ทัวร์ล่องแก่ง พังงา 9 กม.
 
   ≈ ทัวร์เรือยอร์ช
 
 » ทัวร์เกาะไม้ท่อน (ขึ้นเกาะ) 
 » Sunset แหลมพรหมเทพ
 » ทัวร์โลมา+ราชา+Sunset
 » ทัวร์โลมา V.I.P 
 
   ≈ ทัวร์ภูเก็ต
 
   ∞ เช่ารถ ภูเก็ต รับจากโรงแรม
 
   ≈ Adventures
 
   » ทัวร์นั่งช้าง ภูเก็ต
   » ทัวร์ตกปลา ภูเก็ต
 
     
   
 
   
     
 

 
 
 
     
      
 
 
 
TAT License No. 31/00921
 
     
 


 
      
     
   
 
 
     
     
 
 
 
ยินดีต้อนรับค่ะ Phuket Gold Travel บริการทัวร์ดำน้ำ รถเช่า ห้องพัก และรับจัดแพ็คเกจทัวร์ตามงบประมาณของท่าน โทรเลย 093-624-6426, 091-914-2463 / Line ID : lovepgt
 
 

   
 
ทัวร์ภูเก็ต 3วัน 2คืน
   
 
  Code tour : VR6  
     
   $$ Promotion  5,600 บาท  
  วันที่ 1  รับจากสนามบินภูเก็ต + ส่งโรงแรม  
  13:00   ท่านเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต รถรับกระเป๋าสัมภาระ / คนขับรถ รอรับ ณ จุดนัดพบ  
  13:20
  ออกเดินทางด้วย รถเก๋ง ไพรเวท  
  14:50
  รถส่งท่านถึงที่พัก : เขารังเพลส จ.ภูเก็ต  
      เชิญท่านทำการเช็คอิน พักผ่อนตามอิสระ (สามารถเช็คอินได้หลัง 14:00 น.ค่ะ)  
     
  วันที่ 2   ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ เรือสปีดโบ๊ท  
     
   
 
  >> Click ดูรูป "หมู่เกาะสุรินทร์" เพิ่มเติม <<  
         
  06:00
  เช็คเอ้าท์ นำกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถ  
      รถตู้จอยทัวร์ รับท่านจากโรงแรมที่พัก จ.ภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา  
  08:30
  เดินทางถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา เช็คอินน์พร้อมทั้งรับอุปกรณ์ดำน้ำ  
      เชิญท่านรับประทาน ข้าวต้มไก่ + ขนมปัง ชา, กาแฟ, โกโก้, น้ำดื่ม ที่ท่าเรือ  
      กระเป๋าสัมภาระชิ้นใหญ่ๆ ฝากไว้ที่ท่าเรือได้เลยค่ะ ส่วนของมีค่า กรุณาพกติดตัวไว้ค่ะ  
  09:00
  เรือสปีดโบ้ท จอยทัวร์ ออกเดินทางจากท่าเรือบ้านน้ำเค็ม สู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์  
  10:00
  เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำดูปะการังบริเวณอ่าวแม่ยาย และ  
      อ่าวเต่า สนุกสนามกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนตามอัธยาศัย  
  12:00
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์  
  13:00
  ออกเดินทางต่อไปดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวผักกาด และเกาะตอรินลา และแวะเยี่ยม  
      หมู่บ้านมอร์แกน หมู่บ้านชนพื้นเมืองที่ยังคงดำรงรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และ  
      ประเพณีไว้ได้อย่างเหนียวแน่น  
  15:30
  ออกเดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
  17:00
  ถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม เชิญท่านเข้าห้องน้ำที่ท่าเรือ และรับประทานอาหารว่างที่ท่าเรือ   
      ก่อนขึ้นรถกลับ  
  18:00
  ส่งท่านถึงที่พัก Motive Cottage Resort จ.พังงา   >> Click ดูรูปโรงแรม <<
 
  หมายเหตุุ  ทัวร์สุรินทร์ จะใช้เรือสปีดโบ้ทในการเดินทางไกล และท่องเที่ยวดำน้ำตามจุดต่างๆ   
  ยกเว้นตอนจะเข้าหมู่บ้านออร์แกน ต้องเปลี่ยนเป็นเรือหางยาวค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายปะกา  
  รังจ้าาาา  
         
  วันที่ 3  ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือสปีดโบ้ท + ส่งสนามบินภูเก็ต  
     
   
       >> Click ดูรูป "หมู่เกาะสิมิลัน" เพิ่มเติม <<
 
         
  08:30 น.   เช็คเอ้าท์ นำกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถ  
      รถตู้จอยทัวร์ รับท่านจากที่พัก ไปท่าเรือทับละมุ จ.พังงา  
  08:31 น.   เดินทางถึงทับละมุ จ.พังงา เช็คอินน์ พร้อมทั้งรับอุปกรณ์ดำน้ำ  
      เชิญท่านรับประทาน ข้าวต้มไก่ + ขนมปัง เบเกอรี่ ชา, กาแฟ, โกโก้, น้ำดื่ม ที่ท่าเรือ  
      กระเป๋าสัมภาระชิ้นใหญ่ๆ ฝากไว้ที่ท่าเรือได้เลยค่ะ ส่วนของมีค่า กรุณาพกติดตัวไว้ค่ะ
 
  09:00 น.   ออกเดินทางด้วย "เรือสปีดโบ้ท" มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน  
  10:30 น.   ถึงเกาะบางู (เกาะ 9) เชิญท่านเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ท่ามกลางน้ำสวยใสราว  
      กระจก   
  11:30 น.   รับประทานอาหารเที่ยงแบบไทยๆ บนเกาะสิมิลัน (เกาะ 4) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ  
      เลือกดำผิวน้ำเล่นน้ำริมชายหาด  
  13:00 น.   ออกเดินทางไปเกาะ 8 ชมหินรูปเรือใบ  
  14:00 น.   เรือออกเดินทางไปสัมผัสความงามตามธรรมชาติของเกาะปายู (เกาะ 7)  
  15:30 น.   กลับสู่ท่าเรือทับละมุ   
  17:00 น.   ถึงท่าเรือฯ เชิญท่านเข้าห้องน้ำที่ท่าเรือ และรับประทานอาหารว่างที่ท่าเรือก่อนขึ้นรถ  
      กลับ  
  17:30 น.   รถตู้จอยทัวร์ ออกเดินทางกลับภูเก็ต  
  19:00 น.   รถส่งท่านถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ (ท่านควรกลับไฟล์ทหลัง 22:00 น. เป็น  
      ต้นไปค่ะ)  
         
  หมายเหตุ  ราคานี้สำหรับกระเป๋าไซส์ไม่เกิน 15 กก./ท่านค่ะ (กรณีกระเป๋าใบใหญ่กว่า 15 กก.
 
  จะมี Extra Charge จ้า)  
         
  ราคานี้รวม  
   1.   รถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต + รับ-ส่งตามโปรแกรม  
  2.   ห้องพัก 2 คืน / นอนภูเก็ต 1 คืน + นอนพังงา 1 คืน  
  3.   อาหาร 4 มื้อ + อาหารว่างตอนเย็น ที่ท่าเรือ 2 มื้อ  
  4.   ผลไม้ น้ำอัดลม น้ำดื่มบนเรือสปีดโบ้ท  
  5.   หน้ากากสน็อกเกิ้ล + เสื้อชูชีพ + ตีนกบ  
  6.   ผ้าเช็ดตัวที่ท่าเรือ ทริปสิมิลัน + สุรินทร์  
  7.   ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน  
         
  ราคานี้ไม่รวม   
  1.   ตั๋วเครื่องบิน  
  2.   ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
  3.   ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
  4.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)  
         
  หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ทางทะเล สามารถเปลี่ยนแปลงจุดดำน้ำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
 
    หน้า เนื่องจากสภาพอากาศ และระดับน้ำในแต่ละวัน โดยทางทีมงานจะคำนึงถึงความ  
    ปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ  
       
 
 
  
     
     
  บริษัท ภูเก็ต โกลด์ แทรเวล จำกัด
Phuket Gold Travel Co., Ltd.
32/85 หมู่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
Mobile Phone : 091-9142463   Fax : 076-606698
 
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   เลขที่  31/00921
 
  ใบทะเบียนพาณิชย์   เลขที่  0835557007876
 
  © Copyright 2014 www.phuketgoldtravel.com All Rights Reserved  
     
Current Pageid = 92